Ρεπερτόριο

Κατηγορία  Α' :                                                                                                                               (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2009)

1os  ΓΥΡΟΣ :  

- Ελεύθερο πρόγραμμα της επιλογής του διαγωνιζόμενου με δύο έργα διαφορετικών συνθετών , μέγιστης χρονικής διάρκειας 5 λεπτών. ( να μη γίνουν επαναλήψεις στα έργα )

2ος  ΓΥΡΟΣ :

-'Ενα έργο διαφορετικό του 1ου γύρου της απόλυτης επιλογής του διαγωνιζόμενου, μέγιστης χρονικής διάρκειας 5 λεπτών.


Κατηγορία  Β' :                                                                                                                               (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2006)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ : 

- Μία άσκηση δεξιοτεχνίας ( CZERNY, BERTINI, BERENS, HELLER, LEMOINE, CRAMER )

-Επιβεβλημένο έργο: EMILE  PASSANI : Maman Elephante danse.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ :               

-'Ενα προκλασικό έργο της επιλογής του διαγωνιζόμενου ( εκτός του J.S.BACH ) ή ένα έργο του J.S.BACH αποκλειστικά από τη μουσική συλλογή  Μικρά πρελούδια και φούγκες.

-'Ενα ελεύθερο έργο της απόλυτης επιλογής του διαγωνιζόμενου, μέγιστης χρονικής διάρκειας 5 λεπτών. ( διαφορετικό του προκριματικού γύρου )


Κατηγορία Γ' :                                                                                                                                 (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2004)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ :   

-Μία άσκηση δεξιοτεχνίας ελεύθερης επιλογής συνθέτη.

-από τα έργα του J.S.BACH : μία δίφωνη ή τρίφωνη invention ή δύο χορούς από τις Γαλλικές Σουίτες.

-Επιβεβλημένο έργο : JACQUES CHAILLEY : Pepito et pepita equilibristes  espagnols.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ : 

-'Ενα μέρος μιας σονάτας (1ο,2ο,3ο ή 4ο) MOZART, HAYDN, C.Ph.E.BACH ή CLEMENTI.

-'Ενα έργο ελεύθερης επιλογής. 


Φιλοξενούμενη Κατηγορία :                                                                                                           (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά τη 1η Ιανουαρίου του έτους 2000)

-Πέντε έργα ( είτε ολοκληρωμένα, είτε μέρη αυτών ) διαφορετικών συνθετών και εποχών, μέγιστης χρονικής διάρκειας 45 λεπτών.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ :   

-Τρία έργα της ελεύθερης επιλογής του διαγωνιζόμενου.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ : 

-Δύο έργα της επιλογής του διαγωνιζόμενου.