ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο προγραμματισμός διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.