Κανονισμός και όροι συμμετοχής

1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ξεπερνά την οριζόμενη. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρέμβει σε περίπτωση υπέρβασης του προκαθορισμένου χρόνου εκτέλεσης έργου για κάθε κατηγορία.

2. Η εκτέλεση όλων των έργων είναι υποχρεωτικά από μνήμης.

3. Ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα της επιλογής  της σειράς εκτέλεσης των έργων.

4. Ο διαγωνισμός για κάθε κατηγορία περιλαμβάνει δύο γύρους, προκριματικό και τελικό γύρο. Η σειρά εμφάνισης για όλες τις κατηγορίες θα οριστεί με κλήρωση  την πρώτη μέρα του διαγωνισμού.

5. Στην κατηγορία Α' η συμμετοχή στους δύο γύρους (1ο και 2ο γύρο) είναι υποχρεωτική. Η τελική βαθμολογία για κάθε διαγωνιζόμενο θα προκύπτει από τον συμψηφισμό των επιμέρους βαθμολογιών του/της σε κάθε γύρο.

6. Το πρόγραμμα των διαγωνιζόμενων  να παραδοθεί φωτοτυπημένο μέσα σε φάκελο,συνοδευόμενο από το δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης του υποψηφίου.

7. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν με την έναρξη του διαγωνισμού. Η επιτροπή είναι αρμόδια για  τη διευθέτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σχετικά με την διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

8. Θα δοθούν 1ο, 2ο, 3ο βραβείο και έπαινοι. Στην Γ' κατηγορία  θα δοθούν και χρηματικά έπαθλα: 1ο βραβείο 300€, 2ο βραβείο 200€, 3ο βραβείο 150€.

9. Στην φιλοξενούμενη κατηγορία  του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πιάνου για παιδιά 2020, θα δοθεί  Α' Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 400€ καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ατομικού ρεσιτάλ στη Θεσσαλονίκη.  Στο 2ο και 3ο βραβείο θα δοθεί η δυνατότητα ενός ατομικού ρεσιτάλ από κοινού στη Θεσσαλονίκη.

10. Οι διαγωνιζόμενοι που θα διακριθούν με κάποιο βραβείο ή έπαινο θα πρέπει να  παρευρίσκονται στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία μέρα του διαγωνισμού.

11. Το ποσό της συμμετοχής είναι 35€ για την Α' κατηγορία και 40€ για τις Β' και Γ' κατηγορίες και 50€ για την φιλοξενούμενη κατηγορία.

12. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 9η  Φεβρουαρίου 2020. Το αντίτιμο της συμμετοχής καταβάλλεται αποκλειστικά με  κατάθεση στο λογαριασμό του Σ.Α.Ω.Θ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας:                                                                     IBAN: GR 5301102100000021048025353. Η δήλωση συμμετοχής συνοδευόμενη υποχρεωτικά από την  τραπεζική απόδειξη κατάθεσης πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο e-mail: junpianocont@gmail.com  ή να  αποσταλεί / κατατεθεί στην γραμματεία της Φ.Α.Α.Θ ( Αγ.Σοφίας 38, ΤΚ. 546 22 ).

13. Ο διαγωνισμός διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από το διήμερο της διεξαγωγής του. Σε  περίπτωση αντίρρησης σ'αυτήν τη δημοσιοποίηση παρακαλούμε να σημειωθεί στη δήλωση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου.