Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Οικονόμου 

Τηλ. 6975644979

'Ωρες Επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή      Πρωϊ: 10.00-14.00                                                    

                                                           

Email: junpianocont@gmail.com